PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Uszkodzona zbroja zbrojmistrzaUszkodzona zbroja zbrojmistrza
Typ: Zbroje
Pancerz: 313
Odporność na zimno +3%
+0.8 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 82
Wymagana profesja: Paladyn
Wartość: 33.4k
Przedmiot loota z: Podły zbrojmistrz