PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Ciżemki mieszczaninaCiżemki mieszczanina
Typ: Buty
Pancerz: 47
Odporność na zimno +3%
Siła krytyka fizycznego +5%
Siła +29
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 49
Wymagana profesja: Paladyn
Wartość: 7100
Przedmiot można kupić u NPC: Szewc Tanembar,