PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kolczuga orczego tancerzaKolczuga orczego tancerza
Typ: Zbroje
Pancerz: 109
Odporność na truciznę +6%
Odporność na zimno +2%
Unik +13
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 40
Wymagana profesja: Tancerz ostrzy
Wartość: 8600
Przedmiot loota z: ork wuakl