PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Lekkie buciory zabalsamowanychLekkie buciory zabalsamowanych
Typ: Buty
Pancerz: 165
Cios krytyczny +1%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 113
Wartość: 31.7k
Przedmiot loota z: Chodzące truchło