PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zatłuszczona przepaskaZatłuszczona przepaska
Typ: Hełmy
Pancerz: 14
Odporność na ogień +10%
Absorbuje do 143 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 72 obrażeń magicznych
Mana +11
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 42
Wymagana profesja: Mag
Wartość: 5500
Przedmiot loota z: Zbiry