PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Rękawice trawiącej łaskiRękawice trawiącej łaski
Typ: Rękawice
Pancerz: 169
Odporność na truciznę +15%
Odporność na zimno +8%
Absorbuje do 633 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 464 obrażeń magicznych
Mana +45
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 181
Wymagana profesja: Tropiciel
Wartość: 103.1k
Przedmiot loota z: Patrycjusze