PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Uszkodzone buty MorthenaUszkodzone buty Morthena
Typ: Buty
Pancerz: 116
Odporność na błyskawice +1%
Siła +44
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 80
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 17.7k
Przedmiot loota z: Morthen