PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Większa mikstura niewrażliwości na elektryczność* ulepszony *Większa mikstura niewrażliwości na elektryczność
Typ: Mikstury
Odporność na błyskawice +12%
Ilość: 10 (Nie można dzielić)
Maksimum 40 sztuk razem
Działa 600min
Czar niemożliwy do zdjęcia
Spożycie tej mikstury blokuje możliwość użycia innej mikstury lub zwoju tego typu.
Wiąże po kupieniu
Przedmiot można kupić u NPC: Derminion
Przedmiot można zdobyć z questa: Pomóż druidowi Jasperowi w przygotowaniu pewnej mikstury.