PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Przepaska na głowęPrzepaska na głowę
Typ: Hełmy
Pancerz: 32
Unik +3
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 30
Wartość: 2400