PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Wytarte twarde cholewyWytarte twarde cholewy
Typ: Buty
Pancerz: 22
Odporność na ogień +6%
Odporność na truciznę +9%
Absorbuje do 43 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 43 obrażeń magicznych
Mana +11
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 42
Wymagana profesja: Paladyn, Tropiciel, Mag
Wartość: 5800
Przedmiot loota z: Zbiry (Stukot Widmowych Kół)