PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja z tytanuZbroja z tytanu
Typ: Zbroje
Pancerz: 22
Odporność na zimno +1%
Wszystkie cechy +10
+0.1 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 7
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 506
Przedmiot można kupić u NPC: Handlarz Gorn