PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja z platynyZbroja z platyny
Typ: Zbroje
Pancerz: 19
Odporność na ogień +1%
+0.1 życia za 1 punkt siły
SA +10%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 6
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 387
Przedmiot można kupić u NPC: Handlarz Gorn