PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Lekka zbroja płytowaLekka zbroja płytowa
Typ: Zbroje
Pancerz: 16
Odporność na błyskawice +1%
Siła +7
+0.1 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 5
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 285
Przedmiot można kupić u NPC: Handlarz Gorn