PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pierścień sprawnościPierścień sprawności
Typ: Pierścienie
Wszystkie cechy +10
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 7
Wartość: 185
Przedmiot można kupić u NPC: Sklepikarka Fania Skilark Handlarz Gunari