PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pierścień żwawościPierścień żwawości
Typ: Pierścienie
SA +9%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 4
Wartość: 72
Przedmiot można kupić u NPC: Sklepikarka Fania Skilark Kupiec Emti Handlarz Gunari
Miejsca respu: Wioska (chata) startowa