PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pierścień sprytuPierścień sprytu
Typ: Pierścienie
Zręczność +6
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 3
Wartość: 46
Przedmiot można kupić u NPC: Sklepikarka Fania Skilark Kupiec Emti Handlarz Gunari
Miejsca respu: Wioska (chata) startowa