PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Boskie buty uniku* unikat *Boskie buty uniku
Typ: Buty
Pancerz: 92
Wszystkie cechy +44
Unik +14
SA +26%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 72
Wartość: 20.1k
Przedmiot można zdobyć z questa: Ze Świątyni Czterech Bóstw skradziono Zwoje Żywiołów. Pomóż Klytii.