PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Nakrycie sowyNakrycie sowy
Typ: Hełmy
Pancerz: 45
Odporność na ogień +8%
Odporność na truciznę +15%
Absorbuje do 169 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 124 obrażeń magicznych
Życie +232
SA +23%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Tropiciel
Wartość: 12.2k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Tropiciel