PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Czapka nocnego łowcyCzapka nocnego łowcy
Typ: Hełmy
Pancerz: 53
Odporność na ogień +5%
Odporność na truciznę +20%
Zręczność +34
Życie +170
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Łowca
Wartość: 11.1k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Łowca