PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Buty nocnego łowcyButy nocnego łowcy
Typ: Buty
Pancerz: 48
Odporność na ogień +5%
Odporność na truciznę +20%
SA +38%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Łowca
Wartość: 10.6k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Łowca