PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Rękawice nocnego łowcyRękawice nocnego łowcy
Typ: Rękawice
Pancerz: 40
Odporność na ogień +2%
Odporność na truciznę +20%
Zręczność +34
SA +38%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Łowca
Wartość: 11.1k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Łowca