PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kaftan mistrza ostrzy* unikat *Kaftan mistrza ostrzy
Typ: Zbroje
Pancerz: 204
Odporność na ogień +4%
Odporność na truciznę +6%
Odporność na zimno +3%
Siła +34
Unik +20
SA +23%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Tancerz ostrzy
Wartość: 33.9k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Tancerz ostrzy