PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Czapka orłaCzapka orła
Typ: Hełmy
Pancerz: 60
Odporność na ogień +2%
Odporność na truciznę +6%
Zręczność +34
SA +23%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Tancerz ostrzy
Wartość: 12.8k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Tancerz ostrzy