PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Płytowa zbroja światłości* unikat *Płytowa zbroja światłości
Typ: Zbroje
Pancerz: 229
Odporność na ogień +5%
Odporność na błyskawice +3%
Siła +34
Intelekt +34
+0.6 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Paladyn
Wartość: 29.3k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Paladyn