PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Tarcza światłości* unikat *Tarcza światłości
Typ: Tarcze
Pancerz: 172
Odporność na ogień +5%
Odporność na błyskawice +3%
Odporność na zimno +3%
Blok +66
45% szans na zablokowanie przebicia
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Paladyn
Wartość: 22.8k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Paladyn