PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja wojownika* unikat *Zbroja wojownika
Typ: Zbroje
Pancerz: 356
Odporność na ogień +3%
Siła +34
+0.6 życia za 1 punkt siły
Energia +14
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 27.9k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Wojownik