PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Księżycowy kapeluszKsiężycowy kapelusz
Typ: Hełmy
Pancerz: 23
Odporność na ogień +10%
Absorbuje do 226 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 113 obrażeń magicznych
Wszystkie cechy +23
Mana +15
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 60
Wymagana profesja: Mag
Wartość: 11.6k
Przedmiot można zdobyć z questa: Hero Quest - Mag