PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pierścień NessyPierścień Nessy
Typ: Pierścienie
Cios krytyczny +1%
Wszystkie cechy +34
SA +113%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 105
Wartość: 28.8k
Przedmiot można zdobyć z questa: Zabij potężne stwory, które pojawiły się w lasach wokół Mythar