PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Magiczne buty Bazylego* heroiczny *Magiczne buty Bazylego
Typ: Buty
Pancerz: 228
Odporność na truciznę +9%
Odporność na zimno +8%
Absorbuje do 456 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 456 obrażeń magicznych
Cios krytyczny +2%
Siła krytyka magicznego +7%
Wszystkie cechy +62
Unik +21
Mana +54
SA +169%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 214
Wymagana profesja: Paladyn, Tropiciel, Mag
Wartość: 321.1k
Przedmiot można zdobyć z questa: Odszukaj wędrowców, którzy zatrzymali się u Artenii