PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Złoty kapelusz magaZłoty kapelusz maga
Typ: Hełmy
Pancerz: 34
Odporność na ogień +6%
Absorbuje do 85 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 56 obrażeń magicznych
Intelekt +28
Przywraca 67 punktów życia podczas walki
SA +20%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 48
Wymagana profesja: Tropiciel, Mag
Wartość: 7900
Przedmiot można zdobyć z questa: Odnajdź zaginionego dygnitarza