PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Płaszcz szamana orkówPłaszcz szamana orków
Typ: Zbroje
Pancerz: 41
Odporność na zimno +10%
Absorbuje do 408 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 204 obrażeń magicznych
Siła krytyka magicznego +5%
Przywraca 75 punktów życia podczas walki
Mana +13
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 40
Wymagana profesja: Mag
Wartość: 40
Przedmiot można zdobyć z questa: Zabij orki dla Kapitana straży grodu