PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja pogromcy orkówZbroja pogromcy orków
Typ: Zbroje
Pancerz: 172
Odporność na zimno +2%
Siła +24
+0.4 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 40
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 8611
Przedmiot można zdobyć z questa: Zabij orki dla Kapitana straży grodu