PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Poroże jelenia* unikat *Poroże jelenia
Typ: Neutralne
Piękne i rozłożyste poroże jelenia. Torin z Przedmieść Karka-Han będzie nim oczarowany. Wartość: 20k
Przedmiot loota z: Jelenie
Przedmiot można zdobyć z questa: Zabij jelenie na zlecenie Leśniczego z Karka-han