PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Strój żakaStrój żaka
Typ: Questowe
Wiąże po założeniu
Wartość: 8
Przedmiot można zdobyć z questa: Weź udział w otrzęsinach nowych żaków.