PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zakuty łebZakuty łeb
Typ: Hełmy
Pancerz: 26
Siła +17
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 25
Wartość: 1671
Przedmiot można zdobyć z questa: Kłótnia pszczelarzy (25 lvl)