PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pasiaste kryształowe butyPasiaste kryształowe buty
Typ: Buty
Pancerz: 165
Unik +11
SA +36%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 113
Wartość: 50k
Przedmiot można kupić u NPC: Tropicielka Albiona