PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zatyczki do uszuZatyczki do uszu
Typ: Hełmy
Pancerz: 1
Wiąże po założeniu
Wartość: 8
Przedmiot można zdobyć z questa: Odnajdź syrenę w której zakochał się Posępny Syreneusz.