PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zielonek obłąkaniecZielonek obłąkaniec
Typ: Konsumpcyjne
Trucizna, ujmuje -1000 punktów życia
Wartość: 20