PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kupon dobrego pomocnika* unikat *Kupon dobrego pomocnika
Typ: Questowe
Przedmiotu nie można przechowywać w depozycie.
Wymień go u szatniarza Henryka na odpowiadającą ci nagrodę.
Wiąże po założeniu
Wartość: 12
Przedmiot można zdobyć z questa: Pomóż pracownikom w ich codziennych obowiązkach.