PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Hełm zdobywcy* unikat *Hełm zdobywcy
Typ: Hełmy
Pancerz: 31
Odporność na błyskawice +9%
Odporność na zimno -9%
Wszystkie cechy +16
SA +16%
Obniża SA przeciwnika o 0.27
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 3
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 33
Wartość: 100
Przedmiot można kupić u NPC: Jon Tajemniczy