PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja łuskowa ze skóry gawialaZbroja łuskowa ze skóry gawiala
Typ: Zbroje
Pancerz: 285
Odporność na truciznę +10%
Odporność na zimno -3%
+0.6 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 55
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 20k
Przedmiot można kupić u NPC: Frasson