PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
LulekLulek
Typ: Konsumpcyjne
Trucizna, ujmuje -20 punktów życia
Wartość: 4
Miejsca respu: - Mokradła (19,13)
- Mroczny Przesmyk (44,2)