PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Nimb kłówNimb kłów
Typ: Hełmy
Pancerz: 42
Cios krytyczny +1%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 38
Wartość: 3700
Przedmiot można kupić u NPC: Barbarzyńca Glat