PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Przyłbica SetlanaPrzyłbica Setlana
Typ: Hełmy
Pancerz: 5
Odporność na ogień +3%
Siła +7
SA +10%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 6
Wymagana profesja: Paladyn
Wartość: 144
Przedmiot można zdobyć z questa: Paladyńskie święcenia.