PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Buty księżycowych pląsów* heroiczny *Buty księżycowych pląsów
Typ: Buty
Pancerz: 62
Odporność na truciznę +6%
Odporność na zimno +13%
Absorbuje do 256 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 128 obrażeń magicznych
Cios krytyczny +1%
Siła krytyka magicznego +6%
Wszystkie cechy +27
Intelekt +88
Przywraca 88 punktów życia podczas walki
Życie +317
SA +27%
Okultyści w najciemniejsze noce miesiąca
odwiedzają cieniste ostępy i knieje.
Przechodzący obok miejsca kultu słyszą
wówczas niepokojące dźwięki szeptanych
mantr. Te buty, zanim złożono je w ofierze,
należały do kapłana Pradawnej Matki.
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 76
Wymagana profesja: Tropiciel, Mag
Wartość: 45.581k
Przedmiot loota z: Goplana