PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Czapka Wilczej PaszczyCzapka Wilczej Paszczy
Typ: Hełmy
Pancerz: 49
Zręczność +26
Wymagany poziom: 43
Wartość: 4530
Przedmiot loota z: Wilcza Paszcza