PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Rękawice ThowaraRękawice Thowara
Typ: Rękawice
Pancerz: 29
Siła +22
Wymagany poziom: 35
Wartość: 3039
Przedmiot loota z: Thowar