PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Królewski pawęż antymagicznyKrólewski pawęż antymagiczny
Typ: Tarcze
Pancerz: 136
Odporność na ogień +1%
Blok +45
25% szans na zablokowanie przebicia
Wymagany poziom: 45
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 12k
Przedmiot można kupić u NPC: Płatnerz Fealavir