PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pawęż antymagicznyPawęż antymagiczny
Typ: Tarcze
Pancerz: 93
Odporność na ogień +1%
Blok +33
35% szans na zablokowanie przebicia
Wymagany poziom: 33
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 6594
Przedmiot można kupić u NPC: Płatnerz Fealavir