PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Ciężka zbroja piersiowa* unikat *Ciężka zbroja piersiowa
Typ: Zbroje
Pancerz: 246
Siła krytyka fizycznego +5%
Siła +27
Życie +240
+0.5 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 46
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 16.6k
Przedmiot loota z: Tarmus Wuden